De MVPDS – snel overzicht

Een van de belangrijkste modellen uit het boek ‘Het Bedrijfskundig Oog’ is de MVPDS. Zo belangrijk dat dit het enige model is dat op de kaft van het boek te zien is (op de achterzijde, aan de bovenkant direct naast mijn foto). Ik gebruik het model om in deel I en II duidelijk te maken hoe het zit met het kijken in perspectieven en het achterhalen van de vraag achter de vraag (het plaatje staat ook nog een keer op pagina 66).

Aangezien ‘Het Oog’ geen modellenboek is, heb ik er voor gekozen, hoewel het model belangrijk is, in het boek niet al te diep op de MVPDS in te gaan. Voor wie wil trek ik dat in deze blog weer recht… 🙂

In mijn visie, die je zowel in het boek ‘Het Bedrijfskundig Oog’ als bij DNHS terug kunt vinden, heeft het vergaren van kennis alleen zin als je die kennis en de inzichten ook kunt vertalen naar je eigen dagelijkse werk en leven. Daarom ben ik blij dat je deze blog leest.

In deze blog zal ik een korte overview geven van de kern van de MVPDS en je vragen geven die je kunnen helpen de MVPDS voor jouw werk,afdeling of organisatie te gebruiken.

Om scherp te houden waar we het over hebben zal ik de belangrijkste beschrijvingen en hulpvragen hieronder bij elkaar zetten:

Missie

Definieert het bestaansrecht en de identiteit van de organisatie:

 • Wie ben je?
 • Wat doe je?
 • Welke waarde voeg je toe aan de belanghebbenden?

Een missie zorgt voor:

 • afbakening en focus
 • een fundament onder de activiteiten
 • verbinding en samenhang tussen mensen en activiteiten.

Visie

Een visie is wat we willen worden en bereiken als we later groot zijn… Een beeld of droom over wat we willen bereiken en doen.

Een visie is een inspiratie om aan de slag te gaan. De motivatie om in actie te komen:

 • Dat wil ik!
 • Daar geloof ik in!
 • Daar wil ik onderdeel van zijn!

Hulpvragen:

 • Waarom bestaan wij?
 • Wat willen we bereiken?
 • Hoe ziet de ideale wereld er uit als we dit doen?

Positionering

Bepaald op welke manier je de dingen doet en voor wie je het doet:

 • Wie willen we zijn in die ideale markt?
 • Hoe willen we dat anderen ons dan zien?

De positionering geeft invulling aan Hoe je wilt gaan ontwikkelen.

Doelen

Er zijn doelen en doelen. Deze onduidelijkheid laat zich beter verwoorden in de Amerikaanse termen: goals en objectives.

 • Goals → lange termijn doelen
 • Objectives → operationele doelen

Met doelen in de MVPDS bedoelen we Goals, de lange termijn doelen.

Doelen zijn een concretisering van wat we in de MVP hebben gesteld.

Als voorbeeld gebruik ik altijd de visie van Disney. Na het uitkomen van zijn eerste avondvullende tekenfilm ‘Sneeuwwitje’ werd hem gevraagd naar zijn visie. Disney antwoordde met ‘I don’t know exactly. But it is bright and sparkling. It’s over there, and we defenitely want to go there.’

Hoe mooi (en inspirerend) deze visie ook is, het geeft een richting maar is niet concreet genoeg voor een organisatie om activiteiten mee te gaan starten. Om voor de organisatie iets te kunnen betekenen, om dagelijks houvast te kunnen geven moet het een forse slag concreter worden.

Bijvoorbeeld:

 • elk jaar een nieuwe film
 • binnen 10 jaar een vorm van vermaak naast de film

Of zoals Kennedy het stelde:

 • binnen 10 jaar zetten we een man op de maan.

Dat zijn doelen waar je aan kunt werken. Dat zijn wat we in de bedrijfskunde ‘Goals’ noemen.

Je kunt je Doelen twee kanten op bepalen:

 1. Welke grote stappen (mijlpalen) kun je benoemen om van hier naar daar te komen? Je redeneert nu vanuit de organisatie naar de toekomst toe.
 2. Welke grote stappen (mijlpalen) kun je benoemen om de ideale wereld die je voor je ziet werkelijkheid te maken? En nu redeneer je vanuit de ideale situatie terug naar de organisatie.

Aan het werk (1)

Het formuleren van een goede MVPDS is een proces. Het een aantal keren opnieuw formuleren en overdenken van wat je precies bedoelt helpt daarbij. Het kan helpen de volgende stappen te nemen:

 1. De Missie van de organisatie/eenheid of afdeling;
 2. De Visie zoals je die voor je ziet;
 3. De positionering in de wereld van dan;
 4. De Doelen voor de komende 10 jaar die je daar uit af kunt lezen.

Maak een eerste versie, en leg hem dan weg. Pak jouw beschrijving om de dag op en herschrijf, slijp bij, praat er met anderen over en groei zo naar een definitieve formulering toe.

Weet daarbij dat het altijd om de toekomst gaat. Zolang het niet gerealiseerd is kun je er altijd in schuiven. Het doel van deze manier van werken is dat je de organisatie en jouw handelen richting geeft: een toets-moment waar je keuzes aan af kunt meten.

Strategie

Nu we de MVPD hebben is het tijd naar de S – de strategie – te gaan. Daar waar we het in organisaties hebben over strategie en het stellen van doelen bedoelen, is het formuleren van de strategie in werkelijkheid het bepalen van de weg die we af willen leggen om van hier naar het Doel te komen.

Een strategie bepalen is daarmee het bepalen van een tussendoel – meestal op een termijn van 2 of 3 jaar – en de manier waarop dat tussendoel gehaald moet worden. Deze manier leidt als het goed is over de weg die de organisatie het meeste oplevert:

 • het behalen van de doelen;
 • het onderweg maximaal vat houden op de marktontwikkelingen;
 • de organisatie maximaal Sterke Punten laten ontwikkelen
 • die de organisatie de Kracht geeft na deze doelen door te gaan naar het hogere doel.

Aan het werk (2)

Nu we weten wat de MVPD van de organisatie zijn, kunnen we bepalen welke tussenliggende doelen voor de organisatie het meeste opleveren: in termen van zo snel mogelijk bijdragen aan het uiteindelijke doel, en concreet genoeg om de organisatie mee te richten voor de komende 2 jaar.

 • Wat zijn de tussenliggende doelen die passen bij A de organisatie, B de ontwikkelingen in de omgeving en C de organisatie maximaal vooruitduwen qua Sterke Punten en Kracht?

Onze richting begint nu vorm aan te nemen die de dagelijkse werkzaamheden gaat bepalen.

Schakelen van besturing naar uitvoering

We hebben nu de bovenkant van de MVPDS klaar. We kunnen nu de schakeling maken van de besturingscyclus naar de uitvoeringscyclus. Hiervoor moeten de volgende zaken gedaan worden:

 • De tussenliggende doelen moeten globaal in kaart gebracht worden (wat bedoelen we er precies mee, wie zijn er bij betrokken);
 • Mensen en middelen moeten toegewezen worden aan de verschillende tussenliggende doelen;
 • De benoemde tussenliggende doelen moeten verder opgedeeld worden in subdoelen (en daar ontstaat een netwerkplanning van samenhangende activiteiten en afhankelijkheden).

Tot slot

Ik hoop dat deze aanvullende blog je kan helpen met het begrijpen van de MVPDS, een belangrijk onderliggend model voor het ontwikkelen van het Bedrijfskundig Oog, naar een toepassing in jouw eigen organisatie. Ga er mee aan het werk of doorgrond hoe er met besturing en uitvoering om wordt gegaan in jouw organisatie. Nu je de structuur kent kun je wellicht punten van verbetering vinden.

Mocht je vragen hebben, opmerkingen, aanvullingen of inzichten die je wilt delen… Je kunt hieronder in het reactieveld jouw feedback en vragen kwijt.

Groetjes,

Marischka

PS. Wil je nog meer weten over de MVPDS dan kun je het speciale eBook met een gedetailleerde beschrijving hier kopen en direct downloaden