Bronnen voor de externe analyse

In het begeleiden van bedrijfskundige analyses merk ik dat  het lastig is om bronnen te vinden voor de externe analyse. Het is blijkbaar een onderdeel (naar de markt kijken) dat niet standaard op elke plek in organisaties gebeurd. Terwijl het vermogen de markt te kennen en de bewegingen te zien (en er vervolgens op in te spelen) van essentieel belang zijn voor de toekomst van organisaties.

Op pagina 98 tot en met 101 van ‘Het Oog’ noem ik een aantal bronnen waar je informatie vandaan kunt halen.

Ik zal je hieronder een vliegende start geven door een aantal externe bronnen te noemen (daar waar mogelijk al met linken naar de betreffende websites).

Afhankelijk van de bron zelf is informatie vrij beschikbaar of tegen betaling. Ik moet hier wel opmerken dat veel bedrijven die een aantal jaren gelden nog vrij informatie via internet beschikbaar stelden, dat tegenwoordig alleen nog via een accountmanager doen. Daarom roep ik iedereen op om informatiebronnen die jij vindt op internet onderaan dit overzicht te delen met andere geïnteresseerden. Op die manier kunnen meer bedrijven profiteren van een goede externe analyse.

Algemene bronnen:

Cijfers en ontwikkelingen:

CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek. Meer info…

Index Mundi – een veelheid aan algemene gegevens over Nederland. Meer info…

Trends

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, algemene wetenschappelijke studies – veel beeldvormende informatie over onderliggende bewegingen in onze maatschappij. Meer info…

NDL, Nederland Distributieland, voor transport, logistiek en distributie – Engels talige site die Nederland beschrijft voor buitenlandse bedrijven. Goed overzicht van up to date informatie . Meer info…

Ecorys, economische studies – Via de menustructuur kun je de diepte in. In de verschillende onderdelen downloads met informatie. Meer info…

De Nederlands Bank:

VNO-NCW (werkgeversorganisatie)

  • dossiers over ontwikkelingen in de maatschappij. Meer info…

Atradius, kredietverzekeraar voor ondernemingen die willen nationaal en internationaal willen ontwikkelen. Hiervoor geeft Atradius via de site ook veel informatie over ontwikkeling in markten, zoals:

Bedrijfstakken en branches

Banken en financiële instellingen geven vaak informatie over bedrijfstakken, zoals:

ING bank:

Rabobank heeft van oudsher veel informatie over branches en sectoren op de site beschikbaar. Meer info… 

ABN Amro Insights – een eigen menu met daarin verschillende keuzes om informatie te krijgen. Meer info…  

Delta Lloyd – informatie op een dieper niveau voor specifieke soorten bedrijven ipv op sector of branche niveau. Bijvoorbeeld ‘Advocatuur, notarissen en accountants’ ipv zakelijke dienstverlening. Meer info…  

Ontwikkeling van markten en koopgedrag:

NIMA – Nederlands Instituut voor Marketing – aantal papers over ontwikkelingen in de marketing en in de markten waar de NIMA experts zich op begeven. Meer info…

Netpanel – marktonderzoek en adviesbureaus, panel van internetgebruikers doet onderzoeken in opdracht van bedrijven. Een aantal van deze onderzoeksresultaten worden in het kort gepubliceerd. Meer info… 

Geoatlas – een site waar je op basis van een gerichte vraag mooie kaartjes kunt krijgen met bijvoorbeeld regionale of locale spreidingen. Met demo. Meer info…

Overheid

Een andere bron van algemene marktinformatie is de overheid. Via diverse ministeries wordt informatie aangeboden op een centrale site van de miniteries, bijvoorbeeld via:

  • documenten en publicaties. Meer info…  
  • een selectie van onderwerpen. Meer info…
  • en vanuit deze site kun je ook door naar de respectievelijke ministeries – elk ministerie heeft zijn eigen menukeuze voor documenten en publicaties. Meer info…

Internationaal

Bronnen over internationale ontwikkelingen of markten:

Index Mundi – basisgegevens over heel veel landen. Meer info…

OECD – Organization for economic cooperation and development. Meer info…

EVD – Export Bevorderings- en voorlichtingsdienst – met overzicht van landen met beschrijving marktkenmerken en markttrends. Meer info…

Reuters – nieuwsberichten over legio onderwerpen. Meer info…

Atradius, de kredietverzekeraar geeft ook veel informatie over internationale markten:

Eurostat – Europees bureau voor de  statistiek. Meer info…

Denk daarnaast aan branche organisaties voor het bedrijf dat je analyseert.

Uiteraard zijn er nog veel bronnen die ik hier niet genoemd heb (waarschijnlijk omdat ik ze op dit moment ook niet ken). Heb jij een bron die behulpzaam kan zijn voor een ander? Noem hem hieronder in het commentaarveld en help een ander op weg de externe analyse snel en compleet te maken.

Een krachtige groet,

Marischka Setz