De MVPDS-cascade – samenhang in de organisatie

In ‘Het Bedrijfskundig Oog’ beschrijft ik het MVPDS model, een model dat ook in andere blogs op deze site wordt uitgewerkt. Ik besteed zoveel aandacht aan de MVPDS omdat het snappen van dit model zoveel duidelijkheid geeft over hoe organisaties in elkaar zitten en zouden moeten werken.

Een van de inzichten die je met dit model kunt bereiken – wat niet in ‘Het Oog’ staat maar wel in het eBook ‘Strategie in perspectief’ (het eerste deel van dit eBook kun je GRATIS downloaden aan de rechterzijkant van deze blog) en door mij behandelt wordt tijdens de DNHS Business Update – is hoe de samenhang in een organisatie wel of niet is geregeld.

Een hiërarchische organisatie heeft meer dan 1 MVPDS.

Eigenlijk heeft een hiërarchische organisatie een MVPDS op elk afzonderlijk niveau, bijvoorbeeld een MVPDS op holdingniveau, een MVPDS op directieniveau en een MVPDS op afdelingsniveau. Elke niveau heeft daarmee – net als in het echt – een besturings- en een uitvoeringscyclus.

Het mag duidelijk zijn dat de organisatie het beste werkt als er een vorm van samenhang tussen de verschillende MVPDS-en zit. Dan werken namelijk alle plannen en activiteiten op de verschillende niveaus van de organisatie samen. Ze gaan elkaar versterken.

De cascade van de MVPDS

Blog 2014-06-26 - cascade MVPDSDe manier waarop je de samenhang in de meeste ideale situatie terug ziet komen in de organisatie is door de richting die de ‘hogere’ organisatielagen meegeven aan de ‘lagere’ organisatielagen. Dit gebeurd op het niveau van de Doelen en de Strategie. De Doelen op het hogere niveau leveren input voor de MVP (de missie, visie en positionering) op het lagere niveau. Het lagere niveau heeft namelijk bestaansrecht omdat het de doelen van het hogere niveau helpt realiseren…

De strategie op het hogere niveau – de verdere concretisering van het Doel naar concrete mijlpalen die de organisatie wil halen – leveren input voor het Doel op het lagere niveau.

Op dezelfde manier vertaalt zich dat verder door naar een lagere laag in de organisatie, dus in dit voorbeeld van directieniveau naar afdelingsniveau.

MVPDS model als scan op samenhang

Nu we weten hoe de cascade in elkaar zit is het bij een organisatie analyse dus vrij eenvoudig te bepalen of deze samenhang ook terug te zien is in de verschillende plannen en doelstellingen. Als er ruis zit in de MVPDS-cascade werken de verschillende lagen van de organisatie niet optimaal met elkaar mee. Er wordt dan niet optimaal gebruik gemaakt van het vliegwiel – of de slagkracht – dat grotere organisaties kunnen bereiken.

Krachtige groet,

Marischka