Inzichten uit het rode/groene/blauwe perspectief

Door mijn werk aan een Business School zie ik regelmatig bedrijfskundige en strategische analyses voorbij komen. Wat mij opvalt is dat – voor het eerst nu ‘Het Bedrijfskundig Oog verschenen is – er goed zicht is op het verschil tussen efficiency en effectiviteit in organisaties (belangrijke plus), maar dat de inzichten die uit de verschillende analyses in het rode, groene en blauwe perspectief nog niet helder zijn.

Tijd voor een nieuwe blog!!

Het start met analyseren

Laat duidelijk zijn dat de kern van de bedrijfskundige analyse altijd de individuele analyses zijn. Je moet eerst de verschillende fenomenen in de organisatie in beeld krijgen door er een spotlight op te zetten – een specifieke analyse te doen – voordat je met de uitkomsten iets kunt beginnen. Voordat het interpreteren en waarde geven aan kan beginnen.

Maar op het moment dat je analyses hebt gedaan kun je gaan ‘oogsten’. De drie perspectieven van kijken die in “Het Bedrijfskundig Oog’ worden beschreven kunnen daarbij helpen.

Inzichten in het rode perspectief

In het rode perspectief kijk je naar de verschillende analyses die zijn gedaan met de volgende vragen in het achterhoofd:

  • Wat doet de organisatie eigenlijk?
  • Is wat de organisatie doet ook wat de organisatie dacht te doen?
  • Wat valt op? Zowel positief als negatief?
  • Doet de organisatie de dingen wel op een slimme manier, of kan het slimmer/sneller/goedkoper?

Inzichten in het groene perspectief

In het groene perspectief kijk je naar dezelfde analyses met steeds de doelen van de organisatie in het achterhoofd. De volgende vragen spelen dan mee:

  • Heeft de organisatie een duidelijk Doel en een duidelijke weg geformuleerd om daar te komen (Strategie)?
  • Heeft de organisatie een MVP die leidend is bij het nemen van beslissingen?
  • Leidt het rode perspectief tot het bereiken van de doelen?
  • Zijn er slimmere manieren om het Doel te bereiken

Inzichten in het blauwe perspectief

In het blauwe perspectief kijken we door ‘onze oogharen’ naar de uitkomsten van de verschillende analyses en nemen we de volgende vragen mee:

  • Wat gebeurd er hier nu echt? Hierbij spelen de antwoorden op de vragen uit het rode en groene perspectief een belangrijke rol. Hiermee kan de vraag-achter-de-vraag bepaald worden.
  • Met alle ontwikkelingen in de buitenwereld in beeld, heeft de organisatie zoals ze nu is nog wel bestaansrecht over een termijn van 5 tot 10 jaar?

50+1 modellen

Vanaf september 2014 geeft de (abonnement)site 50+1 modellen per bedrijfskundig analysemodel dat besproken wordt aan welk inzicht op rood, groen en blauw niveau er gevonden kan worden. Daarmee wordt het achterhalen van de echte bedrijfskundige inzichten – in plaats van checklijstjes met operationele verbeterpunten – eenvoudiger. Tot die tijd kun je met vragen terecht in de Faceboek-groep ‘Bedrijfskunde 101’. Dit is een gesloten groep waar je je voor aan moet melden – vragen die je hier stelt of antwoorden die je een ander geeft zijn niet zichtbaar voor jouw vrienden.

Heb je nog vragen over hoe je analyses gebruikt in het rode, groene en blauwe perspectief, dan kun je die hieronder in het reactieveld stellen )vragen over individuele modellen kun je via de Faceboek-groep stellen). Ik zal je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Krachtige groet,

Marischka