Kritiek op de marketing

Sociale kritiek op marketing komt uit drie hoeken:

 1. Marketing impact op individuele consumenten

 • Hoge prijzen. Mensen die hier kritiek op hebben, doen dit als volgt:
  • Kritiek op hoge kosten distributie. Door het marketing denken, komen er meer schakels in de keten en die moeten allemaal betaald worden en dit moet de klant doen.
  • Kritiek op advertentie en promotie kosten.
  • Kritiek op excessieve rendementen/opslagen. Je betaald extra voor de merknaam .
 • Onjuiste informatie over producten. Dit kan over prijzen, promotie of verpakking (bijvoorbeeld een zak chips, die half leeg is en gevuld is met lucht) gaan.
 • Verkoop druk. Verkopers worden getraind om zoveel mogelijk te verkopen.
 • Producten die niet deugen.
 • Levensduur van producten worden bewust korter.
 • Slechte service voor klanten die het het hardste nodig hebben. Grote klanten krijgen de meeste aandacht, kleine klanten kunnen blijven schrijven.
 1. Marketing impact op de samenleving.

 • Valse behoeften en het vergroten van materialisme.
 • Te weinig Social Goods, dingen die er echt tot doen.
 • Culturele vervuiling. Dit betekend dat onze zintuigen continue overspoelt worden door belastende en beledigende reclames (spam bijvoorbeeld).
 1. Marketing impact op andere bedrijven.

 • Overnamen van concurrentie.
 • Het creëren van entry barrières. Je komt een markt niet binnen een nieuw product.
 • Oneerlijke concurrentie. Als een AH tegen de Pijnenburg zegt dat zij hun producten niet bij de C1000 mogen verkopen, anders verkoopt de AH geen Pijnenburg meer.

Reactie op deze kritiek heeft de vorm gekregen van Principes van sustainable marketing.

 1. Consumer-oriented marketing (klantgerichte marketing) dit gaat uit van marketing dat de organisatie zijn marketing activiteiten moet bekijken en organiseren vanuit het klantstandpunt.
 2. Customer-value marketing (klantwaarde marketing) dit gaat uit dat een organisatie het grootste gedeelte van zijn resources in klantwaarde generende marketing moet investeren.
 3. Innovatieve marketing geeft aan dat een organisatie naar werkelijke product en marketing verbeteringen moet zoeken.
 4. Sense-of-mission marketing betekend dat de organisatie zijn missie moet formuleren in brede sociale termen in plaats van nauwe product termen. Je wilt iets bijdragen aan, je wilt iets goeds doen in plaats van geld verdienen (dit breng je naar buiten voor de buitenwereld).
 5. Societal marketing betekend dat een organisatie zijn marketing beslissingen moet nemen op basis van: klantbehoeften, doelstellingen van de organisatie, de lange termijn belangen van de klant en de lange termijn belangen van de samenleving.

Societal classification of products:

Lage directe satisfactie Hoge directe satisfactie
Veel lange termijn klantvoordelen Salutary products.(heilzame producten).

Producten die op korte termijn weinig aantrekkelijk zijn, maar voor de lange termijn voordeel kunnen bieden. Levertraan of sporten bijvoorbeeld.

Desirable products (Gewenste producten).Producten die op korte en lange termijn voordeel bieden. Lekker en gezonde maaltijd bijvoorbeeld.
Weinig lange termijn klantvoordelen Deficient products(gebrekkige producten)

Producten die nog voor de korte en de lange termijn voordelen bieden. Slechte en vieze medicijnen bijvoorbeeld.

Pleasing products(prettige producten).

Producten die op korte termijn heel satisfactie bieden en op lange termijn schadelijk kunnen zijn. Sigaretten en drank bijv.