Up-sell en cross-sell

Een van de activiteiten in het vakgebied marketing het upsellen en cross sellen van producten en diensten. kernachtig komen deze begrippen neer op het meer omzet creëren bij bestaande klanten.

De twee manieren waarop dit kan is door:

A meer te verkopen aan bestaande klanten, of
B duurdere producten en diensten te verkopen aan bestaande klanten.

Het eerste is een voorbeeld van cross-sell, het tweede van up-sell.

In de zorg klinkt dit misschien erg commercieel en niet des ‘zorg’s, maar ook hier werken dezelfde concepten:

  • cross-sell is als je een patiënt voor naar een collega stuurt voor een extra consult. Of, bijvoorbeeld in een gezondheidspraktijk waar een fysiotherapeut zelf een oefenschema met een patiënt afwerkt en doorverwijst voor massage naar een collega die geen fysiotherapeut is;
  • up-sell is wat ziekenhuizen doen dit in de vorm van TV verhuur voor opgenomen patiënten. Maar hieronder valt ook de luxere maaltijd die in sommige ziekenhuizen bij te boeken is. Het creëren van een extra inkomensstroom aan klanten die je toch al hebt.

Niet alles wat je aan de beoogde klanten wilt leveren valt onder de zorg (denk aan de TV service uit het voorbeeld hiervoor). Het is logisch dat je deze producten en diensten door een andere partij laat verzorgen.