Archive | Zorgmarketing

RSS feed for this section

Van Benchmark naar organisatie-ontwikkeling

Een van de instrumenten die de marketeer tot zijn beschikking heeft om tot product/dienstontwikkeling te komen is benchmarking. De term benchmarking komt uit de kwaliteitsbewaking en vormt een referentiepunt waarop je je kunt richten (het betekent letterlijk de meetspijker die landmeters gebruiken). In de literatuur worden verschillende definities van benchmarking gehanteerd. Een veel gebruikte definitie […]

Strategieën voor groei

In de gereedschapkoffer van de marketeer zit ook basisgereedschap als het gaat om het werken aan een groeidoelstelling. Veel organisaties willen groeien. De bedrijfskundig juiste vraag is altijd eerst: waarom? En als die vraag beantwoord is: waarmee? Pas dan komt de vraag: hoe? Die laatste vraag kan beantwoord worden met de groeistrategieën van Ansoff. Groei […]

Bedrijfskundige benchmark: Hartkliniek Nederland

Als voorbeeld van een benchmark beschrijf ik de organisatie ‘Hartkliniek Nederland’. Ik doe dit aan de hand van de structuur die ik in het boek ‘Zorgmarketing. Een bedrijfskundige benadering’ heb beschreven: de MVPDS en de 7P-en. Waarom is Hartkliniek Nederland een benchmark bedrijf? Ik heb voor deze organisatie gekozen omdat het een startend bedrijf is […]

Examen Zorgmarketing HCB 35

Belangrijke insteek bij het vak en het boek ‘Zorgmarketing’ is de bedrijfskundige manier van kijken. In het boek wordt marketing als een van de leveranciers en een van de uitvoerders van de strategie van de organisatie neer gezet. Hieruit volgt dat ook het examen ‘Zorgmarketing’ voor de HCB niet alleen ingaat op de marketing elementen […]

Prijsbepaling – in de ‘gereedschapskoffer’

Als het gaat over prijsbepaling, los van de systemen die in de zorg de prijs bepalen en die in het boek ‘Zorgmarketing. Een bedrijfskundige benadering’ zijn beschreven, zijn er een aantal zaken die marketeers in hun ‘gereedschapskoffer’ hebben. Om een volledig beeld te geven volgt hieronder een overzicht: Het ‘prijs-onzekerheid principe’ Als buitenstaanders kijken we […]

Overzicht achtergrond artikelen ‘Zorgmarketing. Een bedrijfskundige benadering’

Hieronder het overzicht van de achtergrondartikelen zoals in het boek ‘Zorgmarketing. Een bedrijfskundige benadering’ worden genoemd. Uiteraard zijn de verschillende artikelen via de links in het boek te benaderen, maar ook via onderstaand overzicht. Het cijfer vooraan correspondeert met de pagina in het boek waar de link staat. 14       Wat is marketing?   16       Wat […]