Voors en tegens van de klassieke marketingbenaderingen

De inside out benadering

Voor:
  • De bestaande organisatie is het vertrekpunt. dat betekent dat alles wat je ontdekt en bedenkt past bij de organisatie.
Tegen:
  • Je laat je door het vertrekpunt in de huidige organisatie (met het bestaande proces, de bestaande producten, de bestaande klanten) inperken in het vrije denken. Daarmee zet je een rem op de creativiteit en innovativiteit van de organisatie.
  • Je kunt op papier van alles bedenken, maar uiteindelijk helpt het de organisatie niet verder als het niet aansluit bij een behoefte van de markt. Dit is de reden dat maximaal 1 op de 10 productontwikkelingen uiteindelijk een start krijgt in de markt (nog los van of het een succes wordt en zichzelf terugverdient).

De outside in benadering

Voor:
  • Je begint altijd met de behoefte van de klant. Zodra je iets ontwikkelt weet je ook dat er een markt voor is.
Tegen:
  • Je hebt een afbakening nodig om niet de hele wereld in kaart te hoeven brengen. Vaak wordt die afbakening gevonden in wat de organisatie op dit moment doet. Daarmee wordt toch een deel van de inside-out benadering meegenomen.
  • De omgeving bepaald wat de organisatie doet. Als de organisatie erg in verandering is zorgt dat ervoor dat de organisatie in plaats van ‘klantgericht’ ‘klantgezwicht’ lijkt te worden. het gevolg is dat de organisatie stuurloos wordt door de snelheid waarmee ze zich aan moet passen aan de veranderende omgeving.