Hoe belangrijk is het om bepaalde activiteiten vol te houden?

Vraag: Onze organisatie heeft een tijd geleden bepaald dat het belangrijk is dat we een wetenschappelijke onderbouwing hebben. Hoe belangrijk is het nu dat we betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke artikelen schrijven?

Eigenlijk is het antwoord op deze vraag heel simpel: het is belangrijk om deze wetenschappelijke activiteiten te verrichten als die activiteiten bijdragen aan het behalen van het doel van de organisatie.

Zoals zo vaak bij mij komt het allemaal neer op effectiviteit.

Je moet een bepaalde activiteiten waar je ooit voor gekozen hebt blijven doen als die activiteit nog steeds effectief is. Met andere woorden: als die activiteit nog steeds bijdraagt aan het behalen van je doel.

Stel je doel is om een wetenschappelijke onderbouwing van een bepaalde invalshoek te vinden. Dan moet je vooral bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van artikelen.

Maar stel dat je doel is om je klantengroep te professionaliseren. Dan is het bedrijven van wetenschap maar een van de mogelijke keuzes die je kunt maken. Als je na een tijdje ervaring op hebt gedaan met wetenschappelijke activiteiten dan kun je evalueren of deze activiteiten bij hebben gedragen (en of ze ‘genoeg’ bij hebben gedragen) aan de professionalisering van je klantengroep.
Is het antwoord op die vraag ‘JA’ dan moet je vooral doorgaan. Is het antwoord ‘NEE’ of ‘niet voldoende’ dan kun je overwegen te stoppen en andere activiteiten te ontplooien.

Vaak blijven organisaties vasthouden aan eenmaal ingezette koers en keuzes… terwijl al bekend is dat ze niet het resultaat brengen dat gewenst is.
Mijn stelling is dan: wees een professional en durf eenmaal genomen beslissingen te evalueren op effectiviteit en zet de effectiviteitsvraag centraal!

Met krachtige groet,

Marischka