Terug naar de kern: golden circles

Vraag: als alles begint met de MVP, hoe krijg ik die MVP dan in beeld?

Dit is een van de basisvragen waar eigenlijk alle strategische trajecten om draaien: hoe beschrijf ik de kern van de organisatie?

Er zijn veel auteurs die hier over hebben beschreven, en even zoveel methoden om tot die kern te komen en die kern te beschrijven. Die ga ik hier allemaal niet behandelen. Ik maak de bewuste keuze deze vraag te behandelen aan de hand van de ‘golden circles’ van Simon Sinek, omdat het model bedriegelijk eenvoudig is.

De ‘golden circles’ van Simon Sinek

Sinek beschrijft de kern van de organisatie aan de hand van drie lagen:

 1. Wat (What)
 2. Hoe (How)
 3. Waarom (Why)

Omdat ik het niet beter uit kan leggen dan de meester zelf kan kun je hier een 5 minuten durende uitleg van Sinek zien tijdens een TED-presentatie.

Nu is het snappen van een model net iets anders dan het zelf doen…

Het is belangrijk om te beseffen dat het kernachtig beschrijven van de drie lagen, zoals Sinek het beschrijft voor Apple, niet in vijf minuten te maken is. Zo’n proces kan jaren duren. En waarschijnlijk, als je het eindelijk scherp hebt, is het toe aan aanpassing. 🙂

Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het formuleren van de golden circles voor jouw organisatie een groeiproces is waar je het regelmatig over moet hebben. Door er met verschillende mensen, vanuit verschillende invalshoeken, en uiteindelijk ook met klanten over te hebben kom je steeds een stukje dichter bij die kernachtige beschrijving.

De ‘golden circles’ binnen de MVPDS

Nu we gekeken hebben naar de ‘golden circles’ hebben we een vertrekpunt voor het beschrijven van de kern van de MVPDS, het onderliggende model van ‘Het Oog’:

Waarom en Hoe ==> De besturingscylus en in het bijzonder de MVP
Wat ==> De uitvoeringscyclus en in het bijzonder de keuzes die gemaakt worden in het schakelpunt (de S)

Je kunt dat ook terugzien in de beschrijvingen van de verschillende onderdelen van de MVPDS.

Zelf aan de slag met de ‘golden circles’

De volgende vragen zouden je kunnen helpen bij het bepalen van de ‘golden circles’ van de eigen organisatie:

Waarom:

 • Waarom zijn wij op aarde?
 • Waarom besta je als organisatie?
 • Waar geloof je in als organisatie?
 • Wat wil je bereiken?

Hoe:

 • Welke keuzes maak je als organisatie?
 • De afbakening van de business waar je actief in wilt zijn.
 • de afbakening op welke manier je werkt of zaken wilt doen.

Wat:

 • Welke producten en diensten willen we aanbieden?
 • Wat willen we dat je van ons koopt?

Voorbeelden van Waarom-beschrijvingen:

 • Philips: het leven van mensen verbeteren met zinvolle innovaties

Een krachtige groet,

Marischka