Archive | Zorgmarketing

RSS feed for this section

Kritiek op de marketing

Sociale kritiek op marketing komt uit drie hoeken: Marketing impact op individuele consumenten Hoge prijzen. Mensen die hier kritiek op hebben, doen dit als volgt: Kritiek op hoge kosten distributie. Door het marketing denken, komen er meer schakels in de keten en die moeten allemaal betaald worden en dit moet de klant doen. Kritiek op […]

De MVPDS

De besturingscyclus van de organisatie, en de samenhang daarvan met de uitvoeringscyclus wordt beschreven met de MVPDS. In deze blog zal ik een korte overview geven van de MVPDS en je vragen geven die je kunnen helpen de MVPDS voor jouw werk, afdeling of organisatie te gebruiken. Om scherp te houden waar we het over […]

Gevolgen van de Generieke Strategieën van Porter voor de organisatie

Omdat er in de bedrijfskunde twee vormen van positionering worden gehanteerd – de strategische en de marketing positionering – worden de generieke strategieën van Porter – die de strategische positionering aangeeft – ook wel de meta strategieën genoemd. Beide benamingen (meta en generiek) geven al aan dat deze strategische keuze boven alle andere gaat. Beschrijving […]

Eduard Bomhoff – analyse over de besturing van de zorg op macro niveau

Selecties uit: Het Financieele Dagblad van 18 juni 2014 – pagina 10 (Opinie & Dialoog) Prijssysteem van Zorgautoriteit is onwerkbaar en leidt in feite tot dubbele boekhouding Toezichthouder dwingt verzekeraars te concurreren op prijs nu andere informatie voor patiënten ontbreekt. … Niet zo goed is dat Nederland op de internationale ranglijst voor de levensverwachting van […]